حوزه ریاست- سوالات متداول
سوالات متداول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/18 | 
سوالات متداول
برای مشاهده پرسش و پاسخ های هر یک از معاونت های دانشگاه علوم پزشکی گلستان، لطفا از گروه های زیر استفاده نمایید

 
نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://goums.ac.ir/find.php?item=2.15989.56395.fa
برگشت به اصل مطلب