معاونت آموزشی- ساعت کاری واحد ها
ساعت کاری پرسنل معاونت آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/25 | 
واحدهای مختلف معاونت آموزشی دانشگاه ، از شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ (به غیر از تعطیلات رسمی) ،آماده خدمت رسانی به دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.20231.52596.fa
برگشت به اصل مطلب