معاونت آموزشی- آرشیو اخبار
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/7 | 
نتایج نهایی مرحله تکمیل ظرفیت بر روی پایگاه مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده می باشد.
داوطلبان میبایست از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ لغایت روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ به دانشگاه محل پذیرش مراجعه نمایند.


اطلاعیه اعلام نتایج تکمیل ظرفیت در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.16838.63024.fa
برگشت به اصل مطلب