معاونت آموزشی- آرشیو اخبار
افتخار آفرینی توسط دانشجویان منتخب دانشگاه در آزمون مرحله دوم چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/29 | 
کسب دو دیپلم افتخار توسط دانشجویان منتخب دانشگاه در آزمون مرحله دوم چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویی
 
پیرو برگزاری آزمون مرحله دوم چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در مورخ  ۱۹ لغایت ۲۴ شهریور ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تیم منتخب دانشجویی دانشگاه، در سه حیطه : تفکر علمی در علوم پایه، استدلال بالینی و کار آفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم به رقابت به دانشجویان منتخب دانشگاه های سراسر کشور  در دو آزمون انفرادی و گروهی پرداختند. در این رقابت آقای ایمان شهابی نسب در حیطه تفکر علمی در علوم پایه و آقای ایمان برزگری در حیطه استدلال بالینی موفق به کسب دیپلم افتخار گردیدند.
دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه این موفقیت بزرگ را گرامی می دارد.

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.16838.61552.fa
برگشت به اصل مطلب