معاونت آموزشی- تقویم دانشگاهی 1
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/20 | 
قابل توجه دانشجویان گرامی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

زمان انتخاب واحد: از تاریخ ۱۶ لغایت ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱

شروع کلاسها: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

تاریخ حذف و اضافه: از تاریخ  ۲  لغایت ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱


حذف اضطراری: تا  ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

پایان نیمسال:  ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

تاریخ برگزاری امتحانات: از  ۱۴۰۲/۰۳/۲۷  لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۰۷  می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.10165.62781.fa
برگشت به اصل مطلب