مرکز تحقیقات سرطان- معرفی اعضای شورای پژوهشی مرکز
اعضای شورای پژوهشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/12 | 
 

ردیف

اعضا شورای پژوهشی

تخصص

شماره تماس

لینک علم سنجی

آدرس ایمیل اعضا شورای پژوهشی

عضو هیئت علمی

۱

دکتر عبدالرضا فاضل

دانشیار جراحی سرطان

۰۹۱۱۱۷۸۸۲۲۶

https://isid.research.ac.ir/Abdolreza_Fazel

fazelabdolrezagmail.com

بلی

۲

دکتر هما داوودی

دانشیار ایمنی شناسی پزشکی

۰۹۱۱۲۶۹۱۹۹۴

https://isid.research.ac.ir/Homa_Davoodi

homdavoodiyahoo.com

بلی

۳

دکتر غلامرضا روشندل

دانشیار پژوهشی اپیدمیولوژی (پژوهش‌محور)

۰۹۱۱۳۷۵۷۳۲۷

https://isid.research.ac.ir/Gholamreza_Roshandel

roshandel_mdyahoo.com

بلی

۴

دکتر سید رضا خاندوزی

استادیار پرتودرمانی (رادیوتراپی)

۰۹۱۱۱۷۵۲۱۶۸

https://isid.research.ac.ir/SeyedReza_Khandoozi

DrKhandoozi۹۲۰۰۲yahoo.com

بلی

۵

دکتر علی آرین نیا

استادیار جراحی قفسه صدری

۰۹۱۵۱۱۲۰۴۵۱

https://isid.research.ac.ir/Ali_Ariannia

aliarianniagmail.com

بلی

۶

دکتر محمدحسین تازیکی

استاد گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

۰۹۱۱۱۷۱۹۴۶۱

https://isid.research.ac.ir/MohammadHosein_TazikiBalajelini

hoseintayahoo.com

بلی

۷

دکتر سیما بشارت

دانشیارپژوهشی علوم زیست‌ پزشکی(پژوهش‌محور)

۰۹۱۱۳۷۵۸۲۶۴

https://isid.research.ac.ir/Sima_Besharat

s_besharat_gpyahoo.com

بلی

۸

دکتر سیدمحمدهادی رضوی نیکو

دانشیار ویروس شناسی پزشکی

۰۹۱۲۷۵۲۲۵۶۹

https://isid.research.ac.ir/SeyedMohammadHadi_RazaviNikoo

hadirazavi۹۶gmail.com

بلی

۹

دکتر وحید عرفانی مقدم

دکتر وحید عرفانی مقدم

۰۹۳۷۱۲۰۰۳۳۴

https://isid.research.ac.ir/Vahid_Erfanimoghaddam

vahiderfanigmail.com

بلی

۱۰

دکتر انور سادات کیانمهر

استادیار زیست فناوری پزشکی

۰۹۱۱۳۸۰۱۴۲۶

https://isid.research.ac.ir/Anvarsadat_Kianmehr

kiabiotproyahoo.com

بلی

۱۱

دکتر روزبه شمس امیری

استادیار جراحی مغز و اعصاب

۰۹۱۲۳۰۸۲۱۱۰

https://isid.research.ac.ir/Rouzbeh_ShamsAmiri

rshamsagmail.com

بلی

۱۲

دکتر ملیحه آزاده راه

استادیار انکولوژی زنان

۰۹۱۱۱۷۵۰۶۲۴

https://isid.research.ac.ir/Malihe_Azadehrah

m.azadehrahgmail.com

بلی

۱۳

دکتر شبنم طبسی

استادیار خون و سرطان بالغین

۰۹۱۱۲۷۷۳۵۷۲

https://isid.research.ac.ir/Shabnam_Tabasi

tabasi.drgmail.com

بلی

۱۴

دکتر مهشید مهرجردیان

استادیار پاتوبیولوژی

۰۹۱۵۵۱۲۱۲۶۲

https://isid.research.ac.ir/Mahshid_Mehrjerdian
 

mehrjerdian۱۲۳۴gmail.com

بلی

۱۵

دکتر علی اکبر صفار مقدم

استادیار ژنتیک

۰۹۱۲۰۵۶۰۸۱۰

https://isid.research.ac.ir/AliAkbar_SaffarMoghadam

saffarmoghadamgoums.ac.ir

بلی

۱۶

دکتر نرگس بیگم میربهبهانی

استاد خون و سرطان کودکان

۰۹۱۱۱۷۷۶۹۲۸

https://isid.research.ac.ir/NargesBeigom_Mirbehbahani
 

n.mirbehbahanigmail.com

بلی

۱۷

دکتر زهرا عرب بافرانی

استادیار فیزیک پزشکی

۰۹۱۳۹۲۳۴۶۲۰

https://isid.research.ac.ir/Zahra_ArabBaferani
 

z_arab۲۰۰۷yahoo.com

بلی

۱۸

دکتر مرتضی اولاد نبی دوزین

دانشیار ژنتیک

۰۹۱۱۱۷۵۸۰۵۲

https://isid.research.ac.ir/Morteza_Oladenabidozin 
 

oladnabidozinyahoo.com

بلی

۱۹

دکتر  سمیه قربانی

استادیار  آمار زیستی

۰۹۱۱۹۶۲۲۹۴۰

https://isid.research.ac.ir/Somayeh_Ghorbani

s.ghorbani.ghgmail.com

بلی

۲۰

دکتر زهرا بزی

استادیار زیست فناوری  پزشکی

۰۹۱۱۸۷۳۴۳۹۸

https://isid.research.ac.ir/Zahra_Bazi

zahrabazi۱۹۸۶gmail.com

بلی

۲۱

دکتر یاسر باقری

استادیار ایمنی شناسی پزشکی

۰۹۱۱۱۷۰۸۷۷۵

https://isid.research.ac.ir/Yasser_Bagheri

bagheri_yasseryahoo.com

بلی

۲۲

دکتر ملیحه مراد زاده

استادیار پزشکی مولکولی

۰۹۱۱۲۷۹۱۳۸۲

https://isid.research.ac.ir/Maliheh_Moradzadeh

moradzadeh۶۳yahoo.com

بلی

۲۳

دکتر امیرهوشنگ پورخانی

استادیار خون و سرطان بالغین

۰۹۳۷۵۶۵۰۰۲۰

https://isid.research.ac.ir/Poorkhani_AmirHoushang

dr.amir.h.pourkhanigmail.com

بلی

۲۴

دکترمحمد نعیمی طبیعی

استادیار خون و سرطان بالغین

۰۹۱۱۱۷۵۹۶۶۰

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_NaeimiTabiee

drmnaeimiyahoo.com

بلی

۲۵

دکتر داود مظفری

فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان 

۰۹۱۱۳۷۵۱۵۹۰

http://Dmozaffardgmail.com

خیر

۲۶

دکتر سعیده خاکی

تخصصی پزشکی / پرتونگاری (رادیولوژی)

۰۹۱۲۶۸۳۸۶۵۶

http://saeede_khakiyahoo.com

خیر

۲۷

دکتر علیرضا سلطانی

دکتری شیمی آلی

۰۹۳۸۴۵۴۴۹۲۱

http://alireza.soltani۴۶yahoo.com

خیر

۲۸

دکتر دایان امانیان

استادیارتخصصی پزشکی / پرتونگاری (رادیولوژی)

۰۹۱۱۲۷۲۵۷۳۷

https://isid.research.ac.ir/Dayan_Amanian

http://dayanamanianyahoo.com

بلی

۲۹

دکتر محمدتقی بادله شموشکی

استادیار تخصصی روانپزشکی سلامت

۰۹۱۱۳۷۱۱۹۰۳

https://isid.research.ac.ir/MohammadTaghi_Badeleh

http://badelehgmail.com

بلی

۳۰

دکتر سمیه لیوانی

استادیار تخصصی پزشکی / پرتونگاری (رادیولوژی)

۰۹۱۱۱۸۰۹۰۶۰

https://isid.research.ac.ir/Somayeh_Livani

http://dr_slivaniyahoo.com

بلی

۳۱

دکتر محمد هادی قریب

استادیار تخصصی پزشکی / پرتونگاری (رادیولوژی)

۰۹۱۲۷۱۲۳۱۵۲

https://isid.research.ac.ir/MohammadHadi_Gharib

http://hadigharibyahoo.com

بلی

۳۲

دکتر احمد خواجه مهریزی

استادیار فوق تخصصی بالینی / خون و سرطان بالغین

https://isid.research.ac.ir/Ahmad_KhajehMehrizi

http://khmehrizi.agmail.com

بلی

۳۳

دکتر مهوش نعمت اللهی

استادیار تخصصی پزشکی / پاتوبیولوژی

۰۹۱۱۷۷۰۱۶۸۴

https://isid.research.ac.ir/Mahvash_Nematollahi

http://mahvash.n.۶۷gmail.com

بلی

۳۴

دکتر نعمت الله نعمت اللهی

استادیار تخصصی پزشکی / پرتونگاری (رادیولوژی)

https://isid.research.ac.ir/Nematollah_Nematollahi

بلی

۳۵

دکتر علیرضا تهمتن

استادیار تخصصی ویروس شناسی پزشکی

۰۹۱۲۸۴۹۷۶۳۱

https://isid.research.ac.ir/Alireza_Tahamtan۲

http://alireza.tmngmail.com

بلی

۳۶

دکتر رامین آذرهوش

دانشیار تخصصی پزشکی / آسیب شناسی

۰۹۱۱۱۷۱۷۹۳۵

https://isid.research.ac.ir/Ramin_Azarhoosh

بلی

۳۷

دکتر مهری مهدوی

دکترای تخصصی روانپزشکی

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سرطان:
http://goums.ac.ir/find-142.17798.43481.fa.html
برگشت به اصل مطلب