کتابخانه مرکزی- تماس با ما
.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: گرگان، ابتدای جاده شصت کلا، مجموعه آموزش عالی فلسفی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه ، کد پستی: 4934174515

تلفن: 32455110-017

پست الکترونیک: centlibgoums.ac.ir

 

ارسال درخواست

        

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=135.12607.26626.fa
برگشت به اصل مطلب