کتابخانه مرکزی- اسلایدهای آموزشی
اسلایدهای آموزشی پایگاه های اطلاعاتی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

عنوان اسلاید

لینک دسترسی
Evidence-Based Practice
Using Google Effectively for Academic Research
Search Strategy
استفاده از مجلات الکترونیک و بانک های اطلاعاتی
تحلیل استنادی
انتخاب ژورنال مناسب

راهنمای آموزشی پلتفرم جدید PubMed

راهنمای آموزشی بانک اطلاعاتی BMJ best practice

راهنمای آموزشی پایگاه ESI

Increasing citation count to maximize impact

مبانی جستجوی اطلاعات علمی

راهنمای مجلات الکترونیک و پایگاه های اطلاعاتی

جستجوی شواهد در EBM

آموزش پایگاه اطلاعاتی PubMed

آموزش پایگاه اطلاعاتی Science Direct

آموزش پایگاه اطلاعاتی Scopus

آموزش نرم افزار رفرنس نویسی EndNote

آشنایی با شناساگر دیجیتال اشیاء DOI

راهنمای سریع  پایگاه اطلاعاتی Web of Science

آموزش پایگاه اطلاعاتی Web of Science

آموزش پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

آموزش پایگاه اطلاعاتی OpenI (جستجوی تصاویر پزشکی)

راهنمای سریع پایگاه اطلاعاتی EMBASE

آموزش پایگاه اطلاعاتی EMBASE

یکسان سازی Author ID محققین با اسامی مختلف در Scopus

Researcher ID, ORCID, Scopus ID

راهنمای ایجاد پروفایل در ارکید

سرقت علمی؛ پیشگیری 

آموزش پایگاه اطلاعاتی Ovid 

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی:
http://goums.ac.ir/find-135.11875.23512.fa.html
برگشت به اصل مطلب