بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- اخبار
بازدید معاونت درمان جناب اقای دکتر زرگران بازدید معاونت درمان جناب اقای دکتر زرگران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/16 | 
بازدید معاونت درمان جناب اقای دکتر زرگران
 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.18374.56610.fa
برگشت به اصل مطلب