بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- اخبار
کلاس انگیزشی برای بیماران و همراهان بیمار شیمی درمانی کلاس انگیزشی برای بیماران و همراهان بیمار شیمی درمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/13 | 
​کلاس انگیزشی برای بیماران و همراهان  بیمار بخش شیمی درمانی .                         1398/03/26
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.18374.46897.fa
برگشت به اصل مطلب