بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- POST CCU
POST CCU

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/16 | 

 مسئول   بخش  پست سی سی یو  :  الهه  سلیمانی پور 

مدرک تحصیلی   :   کارشناس پرستاری

سابقه کاری  :


۱


 
 
۳۳۲۸۰۱۲۱  -  ۰۱۷

داخلی   ۲۳۲
 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.15203.35435.fa
برگشت به اصل مطلب