بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- نورولوژی
نورولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/16 | 

نام و نام خانوادگی   :   جعفر طاوسی

سمت   :   مسئول بخش نورولوژی

مدرک تحصیلی   :   کارشناس پرستاری

سابقه کاری  :

۱  سابقه فعالیت در اورژانس ۱۱۵ گنبد از سال ۱۳۸۴  تا  ۱۳۹۵

۲  مسئول بخش اورژانس بیمارستان پیامبراعظم (ص) از سال  ۱۳۹۶  تا  ۱۳۹۷

۳  مسئول بخش نورولوژی بیمارستان پیامبراعظم گنبد (ص) از ابتدای سال  ۱۳۹۷  تاکنون


 
 
۳۳۲۸۰۱۲۱  -  ۰۱۷

داخلی   ۲۳۲
 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.15203.35435.fa
برگشت به اصل مطلب