بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- شیمی درمانی
شیمی درمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/25 | 
نام و نام خانوادگی   :   عبدالوهاب کلته

سمت   :   مسئول بخش شیمی درمانی

مدرک تحصیلی   :   کارشناس پرستاری

سابقه کاری  :

۱  سابقه فعالیت در بیمارستان شهید مطهری گنبد از سال ۱۳۹۱  تا  ۱۳۹۳

۲  مسئول بخش شیمی درمانی بیمارستان پیامبراعظم (ص) از سال  ۱۳۹۴  تا کنون

 
 شماره مستقیم : ۳۳۲۸۰۱۲۱  -  ۰۱۷

داخلی   ۲۶۷

 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.13181.45131.fa
برگشت به اصل مطلب