بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- دفتر پرستاری
دفتر پرستاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی  : خانم  محدثه کریمیان
 
 سمت  :  مترون
 
 مدرک  :  کارشناس پرستاری

سابقه کاری :
یکسال کار در اورژانس بیمارستان برکت مینودشت
یکسال کار در بیمارستان شهید مطهری گنبد کاووس
دوسال کار در اتاق عمل بیمارستان شهید مطهری
یکسال کار در بخش جراحی بیمارستان شهید مطهری 
چهارسال مسِیول بخش زنان بیمارستان پیامبراعظم
۲سال مترون بیمارستان طالقانی 
ار سال ۱۴۰۰  تا هم اکنون مترون بیمارستان پیامبراعظم.
 
 
 
 
 تلفن مستقیم   :  ۳۳۲۸۰۱۶۲-۰۱۷ 

 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.11776.23037.fa
برگشت به اصل مطلب