بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- مدارک پزشکی
مدارک پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی  :  آسیه سرشتی

سمت  :  مسئول واحد  مدیریت اطلاعات سلامت

مدرک  :  کارشناس مدارک پزشکی

سابقه کاری  :

۱ -  مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت ( مدارک پزشکی ) از سال ۱۳۹۳ تا کنون

۲ - دبیر کمیته مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان پیامبر اعظم (ص)

 


شماره مستقیم : ۳۳۲۸۰۱۲۱  -  ۰۱۷

داخلی   ۲۲۷

 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.11689.23028.fa
برگشت به اصل مطلب