بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- تصویر برداری
تصویر برداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی   :  حدیث فرامرزی

سمت   :  مسئول واحد رادیولوژی

مدرک تحصیلی   :  کاردان تصویر برداری

سابقه کاری  :

۱ -  سابقه فعالیت در واحد رادیولوژی بیمارستان شهید مطهری از سال ۱۳۹۰  تا  ۱۳۹۲

۲ -  مسئول واحد رادیولوژی بیمارستان پیامبراعظم (ص) از بهمن ماه ۱۳۹۲ تاکنون

 
 
 
 
۳۳۲۸۰۱۲۱  -  ۰۱۷

داخلی   ۲۱۵

 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find-130.11678.23002.fa.html
برگشت به اصل مطلب