بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- CCU
ccu

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام و نام خانوادگی   :   آی سونا رحمانی

سمت   :   مسئول بخش CCU

مدرک تحصیلی   :   کارشناس ارشد مراقبت های ویژه

سابقه کاری  :

۱  سابقه فعالیت در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان از سال ۱۳۸۹  تا  ۱۳۹۲

۲  مسئول بخش اورژانس بیمارستان پیامبراعظم (ص) از سال  ۱۳۹۳  تا  ۱۳۹۵

۳ مسئول بخش ccu   بیمارستان پیامبر اعظم (ص) از سال  ۱۳۹۵  تاکنون 
 
شماره مستقیم : ۳۳۲۸۰۱۲۱  -  ۰۱۷

داخلی   ۲۳۷
 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.11673.23053.fa
برگشت به اصل مطلب