ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان- ارتباط با ما
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس: گرگان، میدان بسیج، بلوار هیرکان، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان،
حوزه ریاست، ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، ساختمان شماره۱۱
شماره تماس مستقیم و دورنویس: ۳۱۹۳۲۲۸۷-۰۱۷ (کارشناسان)
                                                       ۰۱۷-۳۱۹۳۲۳۲۱  (مدیریت)

وبسایت: shahed.goums.ac.ir
ایمیل: shahedgoums.ac.ir
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=122.9265.15285.fa
برگشت به اصل مطلب