مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند- تاریخچه
تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/26 | 


مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ با مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود. به لطف خداوند متعال این مرکز پس از چهار سال فعالیت در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ موافقت اصولی از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید.
 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند:
http://goums.ac.ir/find-121.14151.30156.fa.html
برگشت به اصل مطلب