معاونت تحقیقات و فناوری- اعضا هیات علمی پژوهشی
اعضا هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/12 | 

دکترغلامرضا روشندل
دانشیار پژوهش محور
مرکز تحقیقات گوارش و کبد

Scopus   Google Scholar   ResearcherID   ORCID  CV

 دکتر غلامرضا روشندل

دکترمسعود محمدی
مربی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مرکز تحقیقات گوارش و کبد
 
Scopus   Google Scholar   ResearcherID   ORCID   CV

دکتر مسعود محمدی 

دکتر سعید محمدی
استادیار پزشکی مولکولی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی
 
Scopus   Google Scholar   ResearcherID   ORCID   CV

دکتر سعید محمدی 

دکتر سیما بشارت  
دانشیار پژوهش محور
مرکز تحقیقات گوارش و کبد
 
Scopus   Google Scholar   ResearcherID   ORCID   CV

 دکتر سیما بشارت

دکتر سمیرا عشقی نیا
استادیار علوم تغذیه
مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک
 
Scopus   Google Scholar   ResearcherID   ORCID   CV

 دکتر سمیرا عشقی نیا

دکتر یعقوب صفدری
استادیار پژوهش محور
مرکز تحقیقات گوارش و کبد
 
Scopus   Google Scholar   ResearcherID   ORCID   CV

دکتر یعقوب صفدری 

دکتر حامد کلانی
استادیار انگل‌شناسی پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی

Scopus   Google Scholar   ResearcherID   ORCID   CV

دکتر حامد کلانی 

دکتر ماریه سقاییان جزی
استادیار پزشکی مولکولی
مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک
 
 Scopus   Google Scholar   ResearcherID   ORCID   CV

دکتر ماریه سقائیان 

دکتر حسام الدین شیرزاد اسکی
استادیار باکتری شناسی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی

Scopus   Google Scholar   ResearcherID   ORCID   CV

  دکتر حسام الدین شیرزاد اسکی

دکتر معصومه خلیلی
استادیار پژوهش محور
مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Scopus   Google Scholar   ResearcherID   ORCID   CV

دکتر معصومه خلیلی 

دکتر ملیحه مرادزاده
استادیار پزشکی مولکولی
مرکز تحقیقات روماتولوژی
 
Scopus   Google Scholar   ResearcherID   ORCID   CV

دکتر ملیحه مراد زاده 


دکترعایشه عنایتی
استادیار پژوهشی فارماکوگنوزی
مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک

 Scopus  Google Scholar    Publons    ORCID    CV

دکتر عایشه عنایتی

دکترسمیه قربانی
استادیار پژوهشی آمار زیستی
مرکز تحقیقات روماتولوژی

 

دکتر سمیه قربانی

دکتر رحمان بردی اوزونی دوجی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آق قلا 


Scopus   Google Scholar   ResearcherID   ORCID   CV

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find-12.20234.52629.fa.html
برگشت به اصل مطلب