مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- مدیران سابق مرکز
مدیران سابق مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/10/14 | 

مدیران سابق مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی


1- دکتر رامین آذرهوش ( تخصص: پاتولوژی )

2- دکتر آزادراه منصوریان ( تخصص: بیوشیمی )

3- دکتر عزت الله قائمی ( تخصص: میکروبیولوژی )

4- دکتر عبدالوهاب مرادی ( تخصص: ویروس شناسی)

5- دکتر فاطمه چراغعلی ( فوق تخصص عفونی اطفال )، آغار مدیریت: سال 1386

6- دکتر کتایون رحمدل ( جراحی تراکس )، آغار مدیریت:سال 1387

7- دکتر شرابه هزارخوانی ( فوق تخصص غدد )، آغار مدیریت: سال 1388

8- دکتر ناهید جعفری ( دکتری پزشکی اجتماعی )، آغار مدیریت: سال 1389

9- دکتر لیلا جویباری (دکترای تخصصی آموزش پرستاری، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی)، مدیریت: 1391 تا دی‌ماه 1394

10- دکتر مهدی زاهدی (متخصص قلب و عروق)، مدیریت: دی ماه 1394 تا اردیبهشت ماه 1396

11- دکتر مهرداد جهانشاهی (دکتری تخصصی علوم تشریح)، مدیریت: اردیبهشت ماه 1396 تا آبان ماه 1396

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=117.8219.11135.fa
برگشت به اصل مطلب