مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- مدیریت مرکز
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/10/14 | 

مدیر مرکز

دکتر تورج فرازمندفر (PhD)
استادیار پزشکی ملکولی
گروه پزشکی مولکولی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی
مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مدیر EDC از آبان ۱۳۹۶ تا کنون

دریافت CV اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده لیست مدیران سابق مرکز اینجا را کلیک کنید.
 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=117.8205.11136.fa
برگشت به اصل مطلب