بیمارستان پنجم آذر گرگان- اخبار و رویدادها
کسب مقام سوم تیم والیبال مرکز آموزشی درمانی ۵آذر در بازی‌های مسابقات ایام الله دهه فجر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کسب مقام سوم تیم والیبال مرکز آموزشی درمانی ۵آذر در بازی‌های مسابقات ایام الله دهه فجر

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پنجم آذر گرگان:
http://goums.ac.ir/find-104.7713.71909.fa.html
برگشت به اصل مطلب