- بهداشت روان
برگزاری همایش پیشگیری از اعتیاد در روستای یانبلاغ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/10/30 | 

طرح رسانه ی پیشگیری از مصرف شیشه  همزمان با سایر شهرستان های استان گلستان در  شهرستان مراوه تپه  آغاز گردید . به همین منظور  مرکز بهداشت شهرستان مراوه تپه با همکاری فرمانداری شهرستان و سایر ادارات شهرستان (( همایش پیشگیری از اعتیاد )) را در روستای یانبلاغ برگزار نمود .

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه :
http://goums.ac.ir/find.php?item=101.7289.17867.fa
برگشت به اصل مطلب