- بهداشت روان
برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از خودکشی به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/5 | 
AWT IMAGE

برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از خودکشی به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی

این کلاس آموزشی توسط خانم دکتر حاجی زاده پزشک مرکز بهداشتی و درمانی عرب قره حاجی در روستای چشمه لی برای حدود 80 نفر از اهالی روستا برگزار گردید .

نشانی مطلب در وبگاه :
http://goums.ac.ir/find.php?item=101.7289.15705.fa
برگشت به اصل مطلب