- پیشگیری و مبارزه با بیماریها
برگزاری کلاس آموزشی دیابت و ایمن سازی در شهرستان مراوه تپه برگزاری کلاس آموزشی دیابت و ایمن سازی در شهرستان مراوه تپه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/25 | 
برگزاری کلاس آموزشی دیابت و ایمن سازی برای بهورزان مراکزخدمات جامع سلامت  عرب قره حاجی ، قولاق کسن و گلیداغ

 
نشانی مطلب در وبگاه :
http://goums.ac.ir/find.php?item=101.7284.42239.fa
برگشت به اصل مطلب