- توسعه شبکه
برگزاری جلسه با حضور بخشدار بخش مرکزی مراوه تپه در خصوص ساخت ساختمان 115 برگزاری جلسه با حضور بخشدار بخش مرکزی مراوه تپه در خصوص ساخت ساختمان 115

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/25 | 
برگزاری جلسه با حضور بخشدار بخش مرکزی مراوه تپه و آقای منصور خوجم لی سرپرست شبکه بهداشت و درمان مراوه تپه و اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای قازانقایه در خصوص آغاز ساخت پروژه ساختمان اورژانس 115 روستای قازانقایه


 
نشانی مطلب در وبگاه :
http://goums.ac.ir/find.php?item=101.7282.42240.fa
برگشت به اصل مطلب