- توسعه شبکه
بازدید سرپرست مرکز بهداشت شهرستان مراوه تپه ومسئول گسترش شبکه از مناطق عشایری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/9/25 | 

در روز دوشنبه مورخه 18/9/92 دکتر شهریار قلی زاده سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مسئول گسترش شبکه شهرستان از مناطق عشایرنشین شهرستان جهت نظارت بر سرشماری جمعیت عشایری وارده از خراسان ، آمارگیری وضعیت موجود و نحوه ی ارائه خدمت به عشایربازدید نمودند.

AWT IMAGE


AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه :
http://goums.ac.ir/find.php?item=101.7282.10828.fa
برگشت به اصل مطلب