پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گلستان- آخرین اخبار پردیس بین الملل
اطلاعیه مهم :قابل توجه آن دسته از دانشجویان پردیس بین الملل که بدهی آنها بیش از یک ترم تحصیلی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/26 | 
اطلاعیه مهم
قابل توجه آن دسته از دانشجویان پردیس بین الملل که بدهی آنها بیش از یک ترم تحصیلی می باشد حداکثر تا یک هفته تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ به امور مالی پردیس بین الملل مراجعه نمایند. 
 

 
نشانی مطلب در وبگاه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=100.16198.57593.fa
برگشت به اصل مطلب