بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) کلاله- اخبار
گرامیداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/30 | 

به مناسبت گرامیداشت هفته جهانی تغذیه باشیر مادر اقدامات ذیل در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) انجام شد:

۱- تهیه ونصب بنر شعار هفته جهانی شیر مادر 
۲- تهیه هدیه جهت مادران زایمان کرده وشیرده وتوزیع در کنار میان وعده  با حضور مدیر داخلی بیمارستان ومسولین بخشهای مربوطه
۳- تقدیر تشکر از کارکنانی که فرزند زیر یکسال داشته وشیردهی انحصاری باشیر مادر دارند 
۴- تقدیر وتشکر از  همکار آقا که در شیر دهی فرزند ۳ قلو خود در کنار همسرشان همکاری ونقش به سزایی دارند وهمچنین تقدیر از ایشان در راستای قانون جوانی جمعیت
۵- بازدید از اتاق های شیر دهی تجهیز شده بیمارستان در کلینیک وبخش جراحی زنان جهت بررسی کمبودهای موجود وبازدید از فضاهای بیمارستان جهت تامین اتاق مادر وکودک 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) کلاله:
http://goums.ac.ir/find-88.16080.67625.fa.html
برگشت به اصل مطلب