پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
پایش فنی واحد بهداشت حرفه ای شهرستان کردکوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/12 | 
مهندس ناصری مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت و مهندس قلی زاده کارشناس مسئول سلامت کار، از عملکرد واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان و خدمات ارائه شده در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مسئول واحد فنی بازدید نمودند.

در این جلسه که پس از پایش محیطی برگزار شد شاخص های بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان و راهکارهای ارتقای آنها مورد بررسی و هم فکری قرار گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.72115.fa.html
برگشت به اصل مطلب