پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
استان گلستان میزبان اولین مرکز داده پیرامونی وزارت بهداشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/3 | 

در راستای حفاظت از داده های سلامت و استمرار ارئه خدمت، جلسه ای با حضور ریاست دانشگاه ،ریاست مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات وزارت ، مدیران کل سازمان فناوری اطلاعات کشور، مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری و مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه و معاونین در دانشگاه برگزار شد.
 

🔹ریاست دانشگاه گفت:  با گسترش سامانه های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وابستگی نظام سلامت کشور به سرویسهای پایدار خصوصا در زمان بروز مشکل در مرکز داده اصلی وزارت بهداشت تجهیز مراکز داده در سایر استانها در خدمت رسانیمواقع بحران و یا کمک به مرکز داده اصلی ضروری است.
 

گل فیروزی افزود توجه ویژه به زیرساختهای فناوری اطلاعات سلامت در حوزه فنی و نیروی انسانی بسیار حیاتی بوده و از آمادگی کاملدانشگاه علوم پزشکی گلستان در این موضوع خبر داد.

🔹مظهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بیان نمود: استان گلستان به لحاظ پیشتازی در اجرای طرحهای ملی ونیز برخورداری از نیروی انسانی و زیرساختهای فنی لازم از جایگاه ویژه ای در حوزه فناوری اطلاعات در کشور برخوردار است.
 

🔹طالبی بنیزی، مدیر کل دفتر همکاری های فراسازمانی و ارتباط با صنعت و دانشگاه سازمان فناوری اطلاعات کشور، از چالش هایموجود و نیاز به تدبیر هوشمندانه در توسعه ساختار یکپارچه و منسجم حفاظت داده های نظام سلامت و نظام رگولاتوری بیاناتی مطرح نمود.
 

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.70884.fa.html
برگشت به اصل مطلب