پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
دومین جلسه شورای دانشگاه در سال جاری برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/29 | 
به گزارش وبدا گلستان؛ جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان با حضور دکتر سعید گل فیروزی رئیس دانشگاه، دکتر مجاورعقیلی معاون آموزشی و جمعی از معاونین و سایر اعضای این شورا در سالن جلسات شهید آوینی حوزه ریاست صبح روز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

در این جلسه درخواست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به منظور راه اندازی ۲ پژوهشکده مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء با راه اندازی این ۲ پژوهشکده درآن معاونت موافقت بعمل آمد.

در ادامه این جلسه آیین نامه نظام جامع ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضاء هیأت علمی دانشگاه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.68324.fa.html
برگشت به اصل مطلب