پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
اولین جلسه تدوین و نگارش برنامه عملیاتی ذیل سند چشم انداز و برنامه استراتژیک حوزه سلامت استان برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/29 | 
 اولین جلسه تدوین و نگارش برنامه عملیاتی ذیل سند چشم انداز و برنامه استراتژیک حوزه سلامت استان برگزار شد

اولین جلسه از مرحله تبیین، تدوین و نگارش برنامه عملیاتی ذیل سند چشم انداز و برنامه استراتژیک حوزه سلامت استان با حضور دکتر سعید گل فیروزی رییس دانشگاه،
دکتر حمیدرضا دنکوب مشاور استاندار در تدوین سند چشم انداز و برنامه استراتژیک استان، دکتر پاسوار مشاور علمی سند چشم انداز استان، دکتر حسین ایروانی مشاور بهداشت رییس دانشگاه، دکتر روشندل مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه و اعضای کمیته تخصصی تدوین سند چشم انداز، برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی حوزه سلامت استان در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.   

دکتر حسین ایروانی مشاور رییس دانشگاه گفت: در اولین جلسه از مرحله دوم تدوین سند چشم انداز و برنامه استراتژیک حوزه سلامت استان گزارش مختصری از تهیه و تدوین سند چشم انداز، ماموریت ها، اهداف و استراتژی های بخشی حوزه سلامت در مرحله اول در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و کسب رتبه برتر دانشگاه در تدوین سند چشم انداز بخشی و برنامه استراتژیک حوزه سلامت در بین ۳۱ حوزه استانداری استان گلستان ارائه گردید.

🔶 مشاور رییس دانشگاه افزود: در این جلسه توضیحات جامع درخصوص تدوین و نگارش برنامه عملیاتی ذیل استراتژی های بخشی اهداف راهبردی ۲۸ گانه حوزه های مرتبط سلامت استان بر اساس رویکرد مبتنی بر شواهد و مدل هدف گذاری OKR ارائه گردید.

🔶 مشاور رییس دانشگاه ضمن تاکــید بر اهمیت مـرحـله تـدوین برنـامه عملیاتی بیان نمود: در راستای جاری سـازی اسـتراتژی های بخشی تولید شده ذیل ۲۸ هدف راهبردی و تدوین برنامه عملیاتی حوزه سلامت استان، با تاکید استاندار گلستان و دستور رییس دانشگاه دفتر مدیریت اسـتراتژیک (Office Strategy Management :OSM) ذیل دفتر OSM استانداری گلستان، در دانشگاه علوم پزشکی گلستان راه اندازی می گردد.

🔶 دکتر حسین ایروانی افزود: جلسات دوره ای و منظم تدوین برنامه عملیاتی حوزه سلامت استان طی زمانبندی مناسب در دفتر OSM ارزیابی و اجرایی خواهد شد.

🔰 روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی گلستان
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.68322.fa.html
برگشت به اصل مطلب