پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
برگزاری کمیته استانی دخانیات در مرکز بهداشت گلستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/3 | 
کمیته استانی کنترل دخانیات با حضور دکتر صداقت معاون فنی مرکز بهداشت استان و نمایندگان دستگاه های عضو در سالن اجتماعات این مرکز برگزار گردید. 

دکتر صداقت در خصوص وضعیت مصرف دخانیات در جهان و خاورمیانه در بین مردان و زنان  بویژه جوانان و نوجوانان و همچنین وضعیت مرگ و میر در جهان و کشورمان مطالبی را بیان نمود.

مهندس ناصری مدیر سلامت محیط وکار نیز گزارش وضعیت کشوری در برنامه کنترل دخانیات و همچنین برنامه های هفته ملی بدون دخانیات مطالبی را بیان کرد.
   
در پایان این کمیته پویش همگانی جهت حفظ سلامت مردم با ممنوعیت جامع تبلیغات دخانیات، تبلیغات گسترده توسط کلیه دستگا ه های  اجرایی و مرتبط ، استفاده از ظرفیت سمن ها در توانمند سازی مردم و جامعه ، ممنوعیت کشید قلیان در اماکن عمومی و تفرجگا هها مطرح شد.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.65953.fa.html
برگشت به اصل مطلب