پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
ارائه خدمات کشیک های نوروزی معاونت غذا و دارو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/4 | 
بازدید کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان  از داروخانه ها، واحدهای صنایع غذایی و تجهیزات پزشکی  در روز سوم فروردین۱۴۰۲به شرح ذیل انجام شد:
به تعداد ۳۰مورد بازرسی انجام شده از داروخانه های دولتی و خصوصی استان  و پیگیری تامین دارو ۷ مورد، انجام پذیرفت.

 از ۲۷ مورد،کارخانه های تولید مواد غذایی و فروشگاه های  عرضه محصولات  غذایی بازدید بعمل آمد.
در حوزه تجهیزات پزشکی نیز از مراکز درمانی شهرستان های استان بازدید شده  و تعمیر دستگاههای اکسیژن سازپیگیری شد.


نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.64417.fa.html
برگشت به اصل مطلب