پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
دومین کمیته بیماریهای مشترک بین انسان و دام در آزادشهر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/17 | 
 دومین کمیته بیماریهای مشترک بین انسان و دام با حضور نمایندگان ادارات در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان آزادشهر برگزار گردید.
در این جلسه ضمن خیر مقدم به کلیه اعضا در مورد اهمیت بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان را عنوان نمودند. و چالشهای موجود در خصوص بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان با اولویت بیماریهای هاری و تب مالت بررسی گردید و دستگاهها به تبیین برنامه های خود در کنترل این بیماریها پرداختند.
مهندس کریمی اول کارشناس برنامه در خصوص هاری و حیوان گزیدگی و اهمیت آن و راههای انتقال و پیشگیری از آن و وضعیت موجود ایران و منطقه و گزارش موارد گزش در شش ماهه اول سال را عنوان نمودند
دکتر شاهین فر رئیس دامپزشکی شهرستان در خصوص آنفولانزای پرندگان در قالب فیلم آموزشی و آموزشیهایی در خصوص پیشگیری و راههای انتقال را ارائه نمودند.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.41307.fa.html
برگشت به اصل مطلب