پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
بازدید مدیریتی از کارنجات صنعتی شهرستان آزادشهر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/14 | 
به مناسبت روز جهانی شنوایی (با شعار بشنو صدای آینده )بازدید مشترک ریاست مرکز بهداشت شهرستان آزادشهر به اتفاق مسئول واحد بیماریها و سلامت کار از صنعت صباح کارتن و تاکید حفاظت از شنوایی به عمل آمد.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.37443.fa.html
برگشت به اصل مطلب