پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
جلسه باز آموزی بهورزان آزادشهر برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/29 | 
جلسه باز آموزی بهورزان شبکه بهداشت و درمان آزادشهر باحضور بهورزان و کارشناسان ستادی به منظور ارتقاء آگاهی بهورزان در زمینه های مختلف بهداشتی در مرکز بهداشتی و درمانی فارسیان برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.35029.fa.html
برگشت به اصل مطلب