پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
گزارش تصویری از مانور طرح بسیج سلامت نوروزی در آزادشهر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/12/6 | 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.12029.fa.html
برگشت به اصل مطلب