مدیریت آمار و فناوری اطلاعات- اخبار
جلسه ی اجرای الزامات امنیتی و‌ مدیریت بحران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/5 | 
🟢در این نشست به اهم موضوعات از جمله تجهیزات و زیرساخت پشتیبان گرفتن از مراکز داده، تهیه لیست روز حضور و آنکالی در ایام نوروز، چک کردن ups ها، تهیه مستندات کامل و آماده باش چند پرسنل در هر مرکز،بررسی وضع موجود و پیشگیری از وقوع اتفاقات غیرمنتظره ، جداسازی اینترنت از شبکه داخلی، بروزرسانی امنیتی، کپسول co۲ و کنترل دماو فضای اتاق سرورها، دسترسی از راه‌ دور با‌حفظ رعایت موارد امنیتی و مشخص کردن دسترسی به اتاق دیتاسنتر برای افراد خاص و...

🟢مدیر آمار و فناوری دانشگاه، محسن منصوری ضمن تشکر از زحمات پرسنل واحدهای حراست و فناوری اطلاعات بر اجرای الزامات امنیتی و جلوگیری از حملات سایبری تاکید و خاطر نشان کرد فایلهای پشتیبان بایستی در مکانهای مختلف ذخیره گردد تا بتوان به نحو احسن مدیریت بحران داشت.
✏️روابط عمومی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات:
http://goums.ac.ir/find-65.15096.67776.fa.html
برگشت به اصل مطلب