واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی- اخبار بالینی
کارگاه های پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/13 | 

با سلام و تحیات الهی 

احتراما باستحضار می رساند واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی پنج آذر در نظر دارد کارگاه هایی با عناوینی که به پیوست می باشد در روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۲ الی ۱۳.۳۰ برگزار نماید . جامعه هدف اعضای محترم هیت علمی و غیر هیئت علمی ، دانشجویان ،پژوهشگران و کلیه افراد علاقمند در مراکز تابعه دانشگاه می باشند .

ثبت نام در سامانه مدیریت کارگاه به آدرس http://workshop.goums.ac.ir  جهت اخذ   گواهی نامه الزامی می باشد .

آدرس لینک ورود با ادوبی کانکنت :

http://۱۰.۷۵..۱۰.۱۰۳/tah۱

 

جهت دریافت برنامه کارگاه لطفا کلیک نمایید .

                         دریافت فایل 

 

نشانی مطلب در وبگاه واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی:
http://goums.ac.ir/find-26.1597.58657.fa.html
برگشت به اصل مطلب