پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش برنامه کلاسی دانشجویان ایرانی(پزشکی - دندان پزشکی )

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 277 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

&

فروردین ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ الی ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود فایل برنامه کلاسی دانلود فایل برنامه کلاسی اردیبهشت ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ الی ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ الی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود فایل برنامه کلاسی دانلود فایل برنامه کلاسی خرداد ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ الی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود فایل  برنامه کلاسی دانلود فایل برنامه کلاسی خرداد ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ الی ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ دانلود فایل برنامه کلاسی تیر ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ الی ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ الی ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ دانلود فایل برنامه کلاسی دانلود فایل برنامه کلاسی تیر  ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ الی ۱۳۹۹/۰۴/۲۰     دانلود فایل برنامه کلاسی   مهر ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ الی ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ الی ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ دانلود فایل برنامه کلاسی دانلود فایل برنامه کلاسی      ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ الی ۱۳۹۹/۰۷/۳۰         دانلود فایل برنامه کلاسی آبان ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ الی ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ الی ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ دانلود فایل برنامه کلاسی دانلود فایل برنامه کلاسی        ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ الی ۱۳۹۹/۰۸/۲۱         دانلود فایل برنامه کلاسی ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ الی ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ دانلود فایل برنامه کلاسی آذر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ الی۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ الی ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ دانلود فایل  برنامه کلاسی دانلود فایل برنامه کلاسی ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ الی ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ دانلود فایل برنامه کلاسی ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ الی ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ دانلود فایل برنامه کلاسی ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ الی ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ دانلود فایل برنامه کلاسی دی ۱۳۹۹/۰۰/۰۰ الی ۱۳۹۹/۰۰/۰۰ ۱۳۹۹/۰۰/۰۰ الی ۱۳۹۹/۰۰/۰۰ دانلود فایل برنامه کلاسی دانلود فایل برنامه کلاسی بهمن ۱۳۹۹/۰۰/۰۰الی ۱۳۹۹/۰۰/۰۰ ۱۳۹۹/۰۰/۰۰ الی ۱۳۹۹/۰۰/۰۰   دانلود فایل برنامه کلاسی دانلود فایل برنامه کلاسی اسفند ۱۳۹۹/۰۰/۰۰ الی ۱۳۹۹/۰۰/۰۰ ۱۳۹۹/۰۰/۰۰ الی ۱۳۹۹/۰۰/۰۰ دانلود فایل برنامه کلاسی دانلود فایل برنامه کلاسی  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | Golestan University of Medical Sciences Campus

Designed & Developed by : Yektaweb