بایگانی بخش دروس PhD پرستاری

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 5 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,883 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ -

شیوه های نوین تدریس

طرح درس دوره  شیوه های نوین تدریس دانشجویان دکترای پرستاری - دانشگاه  علوم پزشکی گلستان -  1394 

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴ -

فایل دروس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ -

درس پرستاری

1/1/94

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ -

درس پرستاری

1/1/94

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ -

درس پرستاری

۱/۱/۹۴