بایگانی بخش نیاز سنجی

img_yw_news
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳ -

نیاز سنجی

نیازهای پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان دستیاری و پزشکی عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی بر اساس نیاز سنجی به عمل آمده توسط این واحد، نیازهای محققین به شرح زیر است:  اعضاء محترم هیئت علمی • برگزاری کارگاه با موضوع:             1. مقاله نویسی انگلیسی             2. جستجو در منابع الکترونیک             3. روش تحقیق پیشرفته             4. مقاله نویسی فارسی             5.شیوه نگارش طرح تحقیقاتی و گزارش نهایی طرح             6. Systematic Review • برگزاری کارگاه یک ساعت به صورت هفتگی • ارائه کلیه مشاوره های پیشنهادی در فرم نیاز سنجی، به ویژه مشاوره مقاله نویسی دانشجویان دستیاری • برگزاری کارگاه با موضوع:            1.شیوه نگارش طرح تحقیقاتی و گزارش نهایی طرح            2.مقاله نویسی انگلیسی           3.مقاله نویسی فارسی           4.استفاده از نرم افزارهای آماری ( spss و ...)           5.روش تحقیق پیشرفته • برگزاری کارگاه 1 ساعت یک تا دو روز در هفته و یا در طی روزهای متوالی ( 3-4 روز متوالی روزانه 8 ساعت) • ارائه کلیه مشاوره های پیشنهادی در فرم نیاز سنجی دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی • برگزاری کارگاه با موضوع:            1.مقاله نویسی فارسی           2.مقاله نویسی انگلیسی           3.شیوه نگارش طرح تحقیقاتی و گزارش نهایی طرح           4.روش تحقیق پیشرفته           5.استفاده از نرم افزارهای آماری ( spss و ...) • برگزاری کارگاه 1 ساعت یک تا دو روز در هفته • ارائه کلیه مشاوره های پیشنهادی در فرم نیاز سنجی به خصوص مشاوره پروپوزال نویسی و تهیه گزارش نهایی طرح دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی • برگزاری کارگاه با موضوع:           1.روش تحقیق پیشرفته           2.استفاده از نرم افزارهای آماری ( spss و ...)           3.مقاله نویسی فارسی           4.مقاله نویسی انگلیسی          5. جستجو در منابع الکترونیک          6. روش تحقیق مقدماتی         7.شیوه نگارش طرح تحقیقاتی و گزارش نهایی طرح • برگزاری کارگاه 1 ساعت یک تا دو روز در هفته • ارائه کلیه مشاوره های پیشنهادی در فرم نیاز سنجی به خصوص مشاوره پروپوزال نویسی و تهیه گزارش نهایی طرح فرم نیاز سنجی محققین به پیوست می باشد، جهت دریافت فرم در این مکان کلیک نمایید.