بایگانی بخش معرفی واحد

img_yw_news
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

برنامه استراتژیک

img_yw_news
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

برنامه استراتژیک

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ -

معرفی واحد

معرفی واحد پیرو مکاتبات انجام شده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان در تاریخ 29/4/93 در طی نامه ای به شماره 700/د/1882 با در خواست راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موافقت گردید