بایگانی بخش بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ -

آیین نامه المپیاد

آیین نامه المپیاد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ -

آیین نامه های دفتر استعدادهای درخشان

آیین نامه های دفتر استعدادهای درخشان  آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویزه استعدادهای درخشان در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور   آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمم آیین نامه: ۱- جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ادامه تحصیل بدون آزمون (کارشناسی به کارشناسی ارشد) ۲- آیین نامه ۴۰ امتیازی رشته پزشکی: آیین نامه اجرایی موضوع ۵ نشست ۶۶ شورای آموزش پزشکی و تخصصی (دکتری حرفه ای به دستیاری)       ۳- آیین نامه ۴۰ امتیازی رشته دندان پزشکی: جدول تخصیص امتیازات شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی (دکتری دندانپزشکی به دستیاری) - بر اساس دفترچه پذیرش دستیاز در رشته های تخصصی دندان پزشکی تیرماه ۱۳۹۷-سال تحصیلی۹۷-۹۸(دوره ۳۲)  اعلام شرایط Straight جهت آزمون پذیرش دستیار تخصصی دستورالعمل ها:  دستورالعمل در خصوص تسهیلات ادامه تحصیل  (کارشناسی به کارشناسی ارشد)- تسهیلات بدون آزمون (نامه شماره۱)  دستورالعمل در خصوص تسهیلات ادامه تحصیل  (کارشناسی به کارشناسی ارشد)- تسهیلات بدون آزمون (نامه شماره۲)  دستورالعمل در خصوص تسهیلات ادامه تحصیل ( کارشناسی ارشد به دکتری تخصصی)  دستور العمل در خصوص تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان واجد شرایط انتقالی و تغییر رشته  دستورالعمل در خصوص تسهیلات ادامه تحصیل - بدون آزمون و با آزمون- کارشناسی به کارشناسی ارشد (جدید)  دوره لیسانس به پزشکی: امکان شرکت تمامی دارندگان مدال های المپیادهای علمی در دوره لیسانس به پزشکی  امکان تحصیل همزمان: برای دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای دانشگاه (پزشکی- دندانپزشکی)    دوره های مجاز به تحصیل همزمان:  ۱- گذاراندن دوره MBA مخفف: master of business administration  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (نامه مربوطه) ۲- گذاراندن دوره MPH مخفف: master of public Health   کارشناسی ارشد بهداشت عمومی (نامه مربوطه) ۳- گذاراندن دوره کارشناسی ارشد مجازی در رشته های: آموزش پزشکی - آموزش الکترونیک (نامه مربوطه)  شرایط لازم:  ۱- عضویت در استعداد درخشان بر اساس آیین نامه "تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان" ۲- داشتن  معدل کل حداقل ۱۷ ۳- تاییدیه استاد مشاور ۴- نداشتن مشکلات آموزشی اعم از مردودی و مشروطی در دروس ۵- اشتغال به تحصیل دانشجویان داوطلب از هر منطقه آمایشی  ترجیحاً در دانشگاه های همان منطقه آمایشی ۶- دانشجو پس از ورود به رشته دوم می بایست واحد های درسی از هر دو رشته را به نحوی اخذ نماید که در مدت مجاز تحصیل در رشته اول، هر دو رشته را به پایان رساند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳ -

آئین نامه های نظام دانش پژوهی آموزشی

آئین نامه های کمیته دانش پژوهی آموزشی   جدول محاسبه امتیازات دانش پژوهی -۱۳۹۸ راهنمای مدیریت فعالیت‌های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی آموزشی   آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی- مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸  شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران  

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۲ -

آیین نامه درون دانشگاهی دفتر ارزشیابی

برنامه جامع ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی ارزشیابی اعضاء هیات علمی آیین نامه نظام جامع ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی  آئین نامه نظام جامع ارزیابی دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برنامه جامع ارزیابی دانشجو       آیین نامه درون دانشگاهی دفتر ارزشیابی   آیین نامه شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش ( EDO ) و نحوه تعامل آنها با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ( EDC )  آیین نامه اخلاق حرفه ای دستیاران 

img_yw_news
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ -

آیین نامه جشنواره آموزشی

  آئین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری     جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور تجلیل و تکریم اساتید عرصه آموزش پزشکی و برای شناسائی و معرفی فرآیند های آموزشی مطلوب کشوری ، دانشگاهی و همچنین نوآوری ، ابداع و معرفی فرآیند های جدید به منظور ارتقاء آموزش پزشکی برگزار می گردد.      ماده ۱: اهداف فرعی:   الف) ارج نهادن به زحمات ارزشمند اساتید معزز آموزش کشور   ب) شناسائی فرآیند های مطلوب دانشگاهی و کشوری   ج) ارتقاء فرآیندهای جاری آموزشی در دانشگاهها   د) تدوین استانداردهای کشوری برای هر یک از فرآیند های جاری دانشگاهی و کشوری   هـ) ابداع ، اصلاح فرآیند ها ، تجهیزات و دستگاهها و لوازم کمک آموزشی.   و) توجه به فرآیند های آموزشی در حال اجراء در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به منظور قدردانی از آنها   ز) شناسائی و طراحی فرآیند های جدید آموزشی و معرفی آن به عنوان الگو در سطح کشور ، منطقه و بین المللی   ح) ایجاد فضای مناسب علمی جهت حضور گسترده تر اساتید در تولید علم و دانش مورد استناد جهانی در کتب یا نشریات (Fact,s)   ط) ایجاد فضای رقابت سالم در تولید علم در سطح کشور   ی) ایجاد فرصت های جدید شغلی برای اساتید دانشگاهها و موسسات‌ آموزشی و کمک آموزشی   ک) ایجاد بازار برای فرآیند های آموزشی جهت جذب سرمایه و هدایت سرمایه گذاری در راستای تولید علم   ل) ایجاد بازار برای ارائه و تبادل خدمات آموزشی   ماده ۲ : تعاریف   الف) جشنواره آموزشی : به مجموعه اقداماتی گفته می شود که در پی بررسی و ارزیابی فرآیند های برتر معرفی شده توسط اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و یا وسایل آموزشی و کمک آموزشی تولید شده توسط بخش خصوصی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور انجام می شود. و منجر به شناسائی و معرفی اساتید و فرآیندهای آموزشی مطلوب دانشگاهی و شرکت در جشنواره آموزشی کشوری می گردد.   ب) فرآیندهای آموزشی : به تمامی فعالیت های یادگیری و یاد دهی گفته می شود که اعضاء هیئت علمی انجام می دهند تا موجبات افزایش کیفیت و برون داد (Out Put) آموزشی گردد . این فرآیندها در حیطه های گوناگون آموزشی اعم از علوم بالینی ، پایه ، آموزش در عرصه ، روش های نوین ارزیابی و ... شناسائی و به دانشگاهها ابلاغ می گردد.   ج) فرآیند برتر: به بهترین فرآیند آموزشی معرفی شده توسط هر یک از اعضاء هیئت علمی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که به تائید گروه مربوطه رسیده باشد.   د) فرآیند مطلوب دانشگاهی : به فرآیندهای برتر منتخب کمیته علمی دانشگاهی موضوع ماده (۶) این آئین نامه که دارای حداقل های مورد انتظار (استانداردها) جهانی باشد گفته می شود.این فرآیندها اجازه حضور و رقابت در سطح جشنواره کشوری را خواهند داشت.   هـ) فرآیند مطلوب کشوری : به فرآیندهای منتخب کمیته علمی موضوع ماده ۱۵ این آئین نامه که از بین فرآیندهای مطلوب دانشگاهی انتخاب می شوند ، گفته می شود . این فرآیندها به عنوان الگو در سطح کشوری معرفی و ترویج خواهند شد.   و ) به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات آموزش عالی در این آئین نامه دانشگاه گفته شده که در سطح دانشگاهی جشنواره را برگزار خواهند نمود.   ماده ۳:   کلیه دانشگاههائی که در ارتباط با علوم پزشکی فعالیت می کنند ، موسسات و سازمانهای تولید کننده لوازم آموزشی و کمک آموزشی وکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه علوم پزشکی فعالیت می نمایند می توانند در این جشنواره شرکت نمایند.   ماده ۴ :   این جشنواره در دو سطح دانشگاهی و کشوری برگزار خواهد شد .   ماده ۵ :   دانشگاهها مکلف هستند طی فراخوان عمومی نسبت به پذیرش فرآیند های برتر اعلامی توسط اعضاء هیئت علمی یا همکاران نامبرده پس از تائید گروه مربوطه یا موسسات تولید کننده لوازم آموزشی یا کمک آموزشی اقدام نمایند و آنها را در جشنواره دانشگاهی معرفی نمایند.   ماده ۶ : فرآیند های مطلوب در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط کمیته علمی دانشگاهی متشکل اعضای ذیل از بین تمام فرآیندهای برتر معرفی شده پس از بررسی انتخاب خواهند شد.   ۱ _ رئیس دانشگاه به عنوان رئیس جشنواره   ۲ _ معاونت آموزشی دانشگاه به عنوان دبیر جشنواره   ۳ – مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به عنوان مسئول دبیرخانه جشنواره دانشگاهی   ۴ _ دو نفر از اعضاء گروه آموزشی مربوط به فرآیند برتر معرفی شده به انتخاب رئیس ترجیحاً مدیر گروه مربوطه و یکی از اساتید با مرتبه دانشیاری و بالاتر   ۵ _ یک نفر از دانشجویان ممتاز رشته مربوط به فرآیند برتر معرفی شده به انتخاب دبیر   ۶ _ دو نفر از اعضاء هیئت علمی با مرتبه دانشیاری و بالاتر با معرفی معاونت آموزشی و انتخاب ریاست دانشگاه   ۷ – دبیر آموزش مداوم دانشگاه   ۸ _ یک نفر از موسسات تولید کننده وسایل آموزشی و کمک آموزشی در صورت طرح موضوع مربوط به آن موسسات به انتخاب مسئول استانی اتحادیه مربوطه   ماده ۷ : فرآیندهای منتخب دانشگاهی جهت شرکت در جشنواره کشوری معرفی می گردند و از آنها در سطح دانشگاهی تجلیل به عمل می آید.   ماده ۸ :‌اعطاء امتیازات آموزشی ، پایه تشویقی ،‌امتیاز برای ارتقاء عضو هیات علمی برای گروه آموزشی و دانشکده ، دانشگاه ، تسریع در ، چاپ کتابچه ، فرصت مطالعاتی و شرکت در کنگره ها با هزینه دانشگاه و جوایز نقدی و اعتباری به منتخبین استانی و کشوری به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصویب و ابلاغ خواهد شد.   ماده ۹ : دانشگاهها در سه روز اول هفته آموزشی در اردیبهشت هر سال با برگزاری جشنواره دانشگاهی نسبت به معرفی و تجلیل از فرآیند های آموزشی برتر خود اقدام می نمایند.   تبصره : حضور نماینده و یا نمایندگان وزارت بهداشت در جشنواره در صورت دعوت بلامانع می باشد.   تبصره : دانشگاهها گزارش مکتوبی از نحوه انتخاب و اجراء جشنواره را به دبیرخانه جشنواره مستقر در معاونت آموزشی ارسال می نمایند.   ماده ۱۰ : هزینه های مربوط به جشنواره از محل اعتبارات دانشگاهها تامین و پرداخت خواهد شد.   تبصره ۱ : جذب کمک های مالی و گروههای تامین مالی برای برگزاری جشنواره بلامانع می باشد.   تبصره ۲ : همه ساله به منظور اجرای این جشنواره اعتبارات لازم در بودجه دانشگاهها پیش بینی می گردد.   ماده ۱۱ : معرفی فرآیند آموزشی برتر بدون محدودیت در نوع روندها و خارج ازفرآیندهای جاری نیز مجاز بوده ولی هر شخص حقیقی بیش از دو فرآیند آموزشی را نمی تواند معرفی نماید.   تبصره ۱ : موسسات تولید کننده لوازم آموزشی و کمک آموزشی محدودیتی در معرفی فرآیند های آموزشی برتر خود ندارند.   تبصره ۲ : در دو سال اول اجرای آئین نامه ، دانشگاهها مجاز می باشند فقط نسبت به بررسی و معرفی فرآیند های دانشگاهی اقدام نماید و پس از آن الزاماً فرآیند های برتر معرفی شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیز پذیرش خواهند شد.   ماده ۱۲ : هفته آموزش توسط وزارت بهداشت که منتهی به ۱۲ اردیبهشت هر سال خواهد بود اعلام می گردد.   ماده ۱۳ : فرآیند های استاندارد و الگو توسط کمیته علمی کشوری (موضوع ماده ۱۵) برای سنجش فرایند ها در سطح دانشگاهی شناسائی و توسط رئیس آن کمیته به دانشگاهها ابلاغ می گردد.   ماده ۱۴ : فرآیندهای مطلوب دانشگاهی توسط کمیته علمی کشوری متشکل از اعضاء ذیل بررسی و از بین آنها فرآیند های مطلوب کشوری انتخاب خواهند شد.   ۱ _ معاونت آموزشی وزارت بهداشت به عنوان رئیس   ۲ _ رئیس مرکز امور هیات علمی به عنوان نایب رئیس   ۳ _ رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی   ۴ _ سه تن از اساتید با مرتبه استاد تمامی به انتخاب معاونت آموزشی که در زمینه آموزش تبحر داشته باشند.   ۵ _ یک نفر به عنوان دبیر به انتخاب رئیس مرکز امور هیات علمی   ۶ _ ۵ نفر از معاونین آموزشی به انتخاب معاون آموزشی   ۷ _ دو نفر از فراگیران ممتاز به انتخاب معاونت آموزشی   ۸ _ دبیران دبیرخانه های پزشکی تخصصی ، پزشک عمومی ، دندانپزشکی ، علوم پایه و بهداشت ، داروسازی و ....   ماده ۱۵ : فرآیند های مطلوب کشوری در جشنواره کشوری که در روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت هر سال برگزار می گردد ، معرفی از آنها و تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.   تبصره :‌ تمام فرآیندهای مطلوب دانشگاهی در نمایشگاهی که در جنب جشنواره کشوری بر پا می شود ، توسط دانشگاههای مربوطه معرفی می گردند.   ماده ۱۶ : هزینه های جشنواره کشوری از محل اعتبارات وزارت بهداشت تامین و پرداخت خواهد شد.   تبصره ۱ : جذب کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی برای برگزاری جشنواره بلامانع است.   تبصره ۲ : سالانه به منظور اجرای جشنواره آموزشی شهید مطهری اعتبارات لازم در بودجه وزارت بهداشت پیش بینی می گردد.   ماده ۱۷ : برای هدایت و اجرای برنامه های جشنواره کشوری کمیته اجرای جشنواره متشکل از اعضاء ذیل تشکیل می گردد تا نسبت به بررسی و تصویب و اجرائی کارهای مرتبط با برگزاری جشنواره کشوری اقدام نماید.   ۱ _ معاونت آموزشی به عنوان رئیس   ۲ _ رئیس مرکز امور هیات علمی به عنوان نایب رئیس   ۳ _ یک نفر به انتخاب رئیس مرکز امور هیات علمی به عنوان دبیر   ۴ _ معاون اجرایی معاونت آموزشی و امور دانشجویی   ۵ – یک نفر کارشناس EDC ‌ به انتخاب رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی     تبصره ۱ : واگذاری بخشی از کارهای اجرائی به بخش خصوصی بلامانع است.   تبصره ۲ : در دانشگاهها کمیته اجرائی با عناوین متناظر تشکیل می گردد.   ماده ۱۸ : یک نفر به پیشنهاد رئیس مرکز امور هیات علمی و با حکم معاونت محترم آموزشی مسئولیت انجام امور تبلیغاتی و روابط عمومی جشنواره کشوری را به عهده خواهد داشت . تا با نهادها و سازمانهای مرتبط هماهنگی لازم را به عمل آورد.   ماده ۱۹ : این آئین نامه در ۱۹ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و توسط معاونت محترم آموزشی ابلاغ گردید.

img_yw_news
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ -

آیین نامه دانشگاهی جشنواره آموزشی

  آئین نامه دانشگاهی جشنواره آموزشی شهید مطهری     جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور تجلیل و تکریم اساتید عرصه آموزش پزشکی و برای شناسائی و معرفی فرآیند های آموزشی مطلوب کشوری ، دانشگاهی و همچنین نوآوری ، ابداع و معرفی فرآیند های جدید به منظور ارتقاء آموزش پزشکی برگزار می گردد.      ماده ۱: اهداف فرعی:   الف) ارج نهادن به زحمات ارزشمند اساتید معزز آموزشی کشور   ب) شناسائی فرآیند های مطلوب دانشگاهی   ج) ارتقاء فرآیندهای جاری آموزشی در دانشگاهها   د) ابداع ، اصلاح فرآیند ها ، تجهیزات و دستگاهها و لوازم کمک آموزشی.   هـ) توجه به فرآیند های آموزشی در حال اجراء در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به منظور قدردانی از آنها   و) شناسائی و طراحی فرآیند های جدید آموزشی و معرفی آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه   ز) ایجاد فضای مناسب علمی جهت حضور گسترده تر اساتید در تولید علم و دانش مورد استناد جهانی در کتب یا نشریات (Fact,s)   ح) ایجاد فضای رقابت سالم در تولید علم در سطح کشور   ط) ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای اساتید دانشگاهها و موسسات آموزشی و کمک آموزشی   ی) ایجاد بازار برای فرآیند های آموزشی جهت جذب سرمایه و هدایت سرمایه گذاری در راستای تولید علم   ک) ایجاد بازار برای ارائه و تبادل خدمات آموزشی      ماده ۲ : تعاریف   الف) جشنواره آموزشی : به مجموعه اقداماتی گفته می شود که در پی بررسی و ارزیابی فرآیند های برتر معرفی شده توسط اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و یا وسایل آموزشی و کمک آموزشی تولید شده توسط بخش خصوصی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور انجام می شود. و منجر به شناسائی و معرفی اساتید و فرآیندهای آموزشی مطلوب دانشگاهی و شرکت در جشنواره آموزشی کشوری می گردد.   ب) فرآیندهای آموزشی : به تمامی فعالیت های یادگیری و یاد دهی گفته می شود که اعضاء هیئت علمی انجام می دهند تا موجبات افزایش کیفیت و برون داد (Out Put) آموزشی گردد . این فرآیندها در حیطه های گوناگون آموزشی اعم از علوم بالینی ، پایه ، آموزش در عرصه ، روش های نوین ارزیابی و ... شناسائی و به دانشگاهها ابلاغ می گردد.   ج) فرآیند برتر: به بهترین فرآیند آموزشی معرفی شده توسط هر یک از اعضاء هیئت علمی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که به تائید گروه مربوطه رسیده باشد.   د) فرآیند مطلوب دانشگاهی : به فرآیندهای برتر منتخب کمیته علمی دانشگاهی موضوع ماده (۶) این آئین نامه که دارای حداقل های مورد انتظار (استانداردها) جهانی باشد گفته می شود.این فرآیندها اجازه حضور و رقابت در سطح جشنواره کشوری را خواهند داشت.   هـ) فرآیند مطلوب کشوری : به فرآیندهای منتخب کمیته علمی موضوع ماده ۱۵ این آئین نامه که از بین فرآیندهای مطلوب دانشگاهی انتخاب می شوند ، گفته می شود . این فرآیندها به عنوان الگو در سطح کشوری معرفی و ترویج خواهند شد.   و ) به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات آموزش عالی در این آئین نامه دانشگاه گفته شده که در سطح دانشگاهی جشنواره را برگزار خواهند نمود.   ماده ۳:   کلیه دانشگاهها که در ارتباط با علوم پزشکی فعالیت می کنند ، موسسات و سازمانهای تولید کننده لوازم آموزشی و کمک آموزشی وکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه علوم پزشکی فعالیت می نمایند می توانند در این جشنواره شرکت نمایند.   ماده ۴ :   این جشنواره در سطح دانشگاهی برگزار می گردد.   ماده ۵ :   دانشگاهها مکلف هستند طی فراخوان عمومی نسبت به پذیرش فرآیند های برتر اعلامی توسط اعضاء هیئت علمی یا همکاران نامبرده پس از تائید گروه مربوطه یا موسسات تولید کننده لوازم آموزشی یا کمک آموزشی اقدام نمایند.   ماده ۶ : فرآیند های مطلوب در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط کمیته علمی دانشگاهی متشکل اعضای ذیل از بین تمام فرآیندهای برتر معرفی شده پس از بررسی انتخاب خواهند شد.   ۱ _ رئیس دانشگاه یا موسسه آموزش عالی به عنوان رئیس جشنواره   ۲ _ معاونت آموزشی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی به عنوان دبیر جشنواره   ۳ – مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه   ۴ _ دو نفر از اعضاء گروه آموزشی مربوط به فرآیند برتر معرفی شده به انتخاب رئیس ترجیحاً مدیر گروه مربوطه و یکی از اساتید با مرتبه دانشیاری و بالاتر   ۵ _ یک نفر از دانشجویان ممتاز رشته مربوط به فرآیند برتر معرفی شده به انتخاب دبیر   ۶ _ یک نفر از کارشناسان آموزشی EDC به انتخاب معاونت آموزشی به عنوان مسئول دبیرخانه جشنواره دانشگاهی   ۷ _ یک نفر از موسسات تولید کننده وسایل آموزشی و کمک آموزشی در صورت طرح موضوع مربوط به آن موسسات به انتخاب مسئول استانی اتحادیه مربوطه   ماده ۷ : منتخبین دانشگاهی جهت شرکت در جشنواره کشوری معرفی می گردند و از آنها در سطح دانشگاهی تجلیل به عمل میآید.   ماده ۸ :‌اعطاء امتیازات آموزشی ، پایه تشویقی ،‌امتیاز برای ارتقاء عضو هیات علمی برای گروه آموزشی و دانشکده ، دانشگاه ، تسریع در ، چاپ کتابچه ، فرصت مطالعاتی و شرکت در کنگره ها با هزینه دانشگاه و جوایز نقدی و اعتباری به منتخبین دانشگاهی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصویب و ابلاغ خواهد شد.   ماده ۹ : دانشگاهها در سه روز اول هفته آموزشی در اردیبهشت هر سال با برگزاری جشنواره دانشگاهی نسبت به معرفی و تجلیل از فرآیند های آموزشی مطلوب دانشگاهی و برتر اقدام می نمایند.   تبصره : حضور نماینده و یا نمایندگان وزارت بهداشت در جشنواره در صورت دعوت بلامانع می باشد.   تبصره : دانشگاهها گزارش مکتوبی از نحوه انتخاب و اجراء جشنواره را به دبیرخانه جشنواره مستقر در معاونت آموزشیارسال می نمایند.   ماده ۱۰ : هزینه های مربوط به جشنواره از محل اعتبارات دانشگاهها تامین و پرداخت خواهد شد.   تبصره ۱ : جذب کمک های مالی و گروههای تامین مالی برای برگزاری جشنواره بلامانع می باشد.   تبصره ۲ : همه ساله به منظور اجرای این جشنواره اعتبارات لازم در بودجه دانشگاهها پیش بینی می گردد.   ماده ۱۱ : معرفی فرآیند آموزشی بدون محدودیت در نوع روندها و خارج از روندهای جاری نیز مجاز بوده ولی هر شخص حقیقی بیش از دو فرآیند آموزشی را نمی تواند معرفی نماید.   تبصره ۱ : موسسات تولید کننده لوازم آموزشی و کمک آموزشی محدودیتی در معرفی فرآیند های آموزشی برتر خود ندارند.   تبصره ۲ : در دو سال اول اجرای آئین نامه ، دانشگاهها مجاز می باشند فقط نسبت به بررسی و معرفی فرآیند های دانشگاهی اقدام نماید و پس از آن الزاماً فرآیند های برتر معرفی شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیز پذیرش خواهند شد.   ماده ۱۲ : هفته آموزش توسط وزارت بهداشت که منتهی به ۱۲ اردیبهشت هر سال خواهد بود اعلام می گردد.   ماده ۱۳ : فرآیند های منتخب در ماده ۶ جهت رقابت و ارزیابی و شناسائی فرآیند مطلوب کشوری در جشنواره کشوری شرکت داده می شوند.   ماده ۱۴ : برای هدایت و اجرای برنامه های جشنواره دانشگاهی کمیته اجرائی جشنواره متشکل از اعضاء ذیل تشکیل می گردد تا نسبت به بررسی و تصویب و اجرای کارهای مرتبط با برگزاری جشنواره دانشگاهی اقدام نمایند.   ۱ _ معاونت آموزشی به عنوان رئیس   ۲ _ رئیس مرکز امور هیات علمی به عنوان نایب رئیس   ۳ _ یک نفر به انتخاب معاون آموزشی به عنوان دبیر   ۴ _ یک نفر کارشناس EDC ‌ به انتخاب رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی   ماده ۱۵ : یک نفر به پیشنهاد معاون آموزشی و با حکم ریاست دانشگاه مسئولیت انجام امور تبلیغاتی و روابط عمومی جشنواره دانشگاهی را به عهده خواهد داشت . تا با نهادها و سازمانهای مرتبط هماهنگی لازم را به عمل آورد.   تبصره ۱ : واگذاری بخشی از کارهای اجرائی به بخش خصوصی بلامانع است.   ماده ۱۶ : این آئین نامه در ۱۶ ماده و ۸ تبصره تصویب و توسط معاونت محترم آموزشی ابلاغ گردید.

img_yw_news
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ -

اساسنامه کمیته های دانشجویی

 ابلاغ اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی با امضای معاون آموزشی وزارت به دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور   نامه شماره ۳۷۰۱/۵۰۰/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴  اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی-مصوب مهر۱۳۹۷   اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی-مصوب مهر۱۳۹۷ (نامه شماره ۳۷۰۱/۵۰۰/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴)  آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور   آیین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)