پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش ارزشیابی اساتید

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ -

ارزشیابی اساتید

برای دریافت فرم مربوطه روی لینک مورد نظر کلیک کنید:• فرم ارزشیابی بالینی• فرم ارزشیابی تئوری• فرم ارزشیابی بالینی مدیریت• فرم ارزشیابی چهارگانه چک لیست ارزشیابی Key evaluation checklistتوصیف. چه چیزی باید ارزشیابی شودمشتری. ارزشیابی برای چه کسی انجام می شودزمینه و بافتی که ارزشیابی باید در ان صورت گگیردمنابع در دسترس برای استفاده ارزیابان و ارزشیابیکارکرد. ارزشیابی چه خواهد کرد.سیستم ارائه خدمات. چگونه نتیجه ارزشیابی به سیستم بازار/ تجارت خواهد رسید؟مصرف کنندگان. چه کسی اثرات ارزشیابی را دریافت می نماید یا از آن استفاده می کند؟نیازها و ارزش هایی که به طور بالقوه در جمعیت مورد بررسی وجود دارداستانداردها. ایا استانداردهای معتبر عینی از قبل تعیین شده در خصوص کیفیت یا ارزش وجود دارد که بکار برده شود؟فرایند. چه محدودیت ها ، هزینه ها، مزایایی برای چیزهایی که ارزشیابی شده است وجود داردپیامدها. ارزشیابی انجام شده چه پیامدهایی را تولید نموده است؟قابلیت تعمیم به سایر افراد و جاها و زمان هاهزینه ها. دلار در مقابل روانی در مقابل شخصیفوری استفاده شود یا با تاخیر یا به دور انداخته شودهای موجود مقایسه شود امیت : ترکیبی از همه موارد بالاتوصیه ها: ممکن است مورد درخواست نباشند یا ممکن است از ارزشیابی پیروی ننمایدگزارش: کلامی، طول، فرمت، زمان، مکان، پرسنل، وسایل برای ارائه فرا-ارزشیابی. ارزشیابی باید ارزشیابی شود ترجیحا قبل از اجرا، انتشار نهایی گزارشارزشیابی بیرونی توصیه می شود اما ابتدا ارزیاب اولیه باید چک لیست ارزشیابی را برای خود ارزشیابی بکار برد.نتایج فرا-ارزشیابی بایستی به صورت تکوینی یا formative استفاده می شود اما ممکن است با گزارش دیگری نیز تلفیق شود یا به صورت ارزشیابی summative یا پایانی برای مددجویان و سایرین مستعمین مناسب آن استفاده گردد.تاریخچه ارزشیابی ارزشیابی اجتماعی برنامه ریزی شده به 2200 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد زمانی که چینی ها ، برای انتخاب پرسنل ارزشیابی انجام می دادند (لینکن و گوبا 1981). ارزشیابی طی دویست سال اخیر مکتوب شده است. تئوری های مدرن ارزشیابی ریشه در کار تایلر در آموزش، کارهای لوین در روانشناسی اجتماعی و لازار فیلد در جامعه شناسی دارد. محرک اصلی توسعه تئوری های ارزشیابی مدرن در واقع جنگ جهانی دوم ، رشد اقتصادی سریع در غرب بویژه امریکا و نقش مداخله گرایانه حکومت ها در سیاست گذاری های اجتماعی طی سال های 1960 بوده است.با افزایش میزان پول که صرف برنامه های اجتماعی شد ضرورت ارزشیابی برنامه بارز گردید به طوری که در برخی موارد ارزشیابی الزامی شد . در همان زمان تعداد فارغ التحصیلان علوم اجتماعی وجود داشت کسانی که به انالیز خط مشی ها و تحقیقات از نوع پایش و کارهای میدانی ، اتنوگرافی علاقه مند بودند و توجه شان به سمت ارزشیابی معطوف شده بودادامه داردevaluandبه معنی چیزی که مورد ارزشیابی واقع شده است مانند برنامه، پرسنل، محصول، خط مشی، شیوهJohn Goldie. AMEE Education Guide no. 29: Evaluating educational programmes. Medical Teacher


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | School of Nursing & Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb