بایگانی بخش ارتباط با ما

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

ارتباط با EDC

مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان آدرس: استان گلستان، گرگان، اول جاده شصت کلا، مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی   تلفن: دفاتر : ۰۱۷۳۲۴۵۱۷۲۳ دفتر استعدادهای درخشان: ۰۱۷۳۲۴۵۵۰۸۶ پست الکترونیک:  EDCgoums.ac.ir   نقشه:


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)