بایگانی بخش برنامه skill lab پرستاری

img_yw_news
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

برنامه skill lab پرستاری

   "برنامه زمانبندی  skill lab پرستاری" 10-8 12-10 16-14 18-16 شنبه بررسی وضیعت عملی   دکتر یزدی اصول مهارتهای پرستاری آقای نصیری – خانم منتظری اصول مهارتهای پرستاری آقای نصیری – خانم منتظری اصول مهارتهای پرستاری آقای نصیری – خانم منتظری اصول و فنون دکترمقسمی یکشنبه اصول مهارتهای پرستاری آقای نصیری – خانم منتظری - - دوشنبه - - اصول و فنون دکتر مقسمی-خانم سیفی سه شنبه اصول و فنون خانم سیفی - - - چهارشنبه - بررسی وضیعت عملی آقای عبداللهی - - گزارش آزمون اسکی  گزارش آزمون Mini-CEX,DOPS  فرم های آزمون Dops- Minicx  مرکز Skill lab  پرستاری یکی از رسالت های مهم دانشکده پرستاری تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد می باشد. دانشجویان پرستاری نه تنها بایستی دانش کافی در زمینه سلامت، بیماری و چگونگی اداره بیمار را داشته باشند بلکه باید در زمینه مهارت های عملی نیز توانایی کافی را کسب نمایند. هیچ تجربه ای به اندازه شرایط بالینی برای آموزش دانشجویان غنی نیست و افزایش اهمیت ارزش های مطرح در اخلاق پرستاری از جمله رعایت حقوق بیمار، احترام به بیمار، صدمه کمتری به بیمار در حین آموزش و استرس دانشجویان در برخوردهای اولیه با بیماران، ضرورت ایجاد بخش های آموزشی مهارت های بالینی را در دانشکده پرستاری فراهم       می کند که امروزه با رشد تکنولوژی آموزشی، شرایط مناسب تری برای آموزش مهارت های بالینی فراهم شده است، تا اینکه بتوان در محیطی شبیه سازی شده و مطمئن برای آموزش دانشجویان مهارتهایی را با کنترل تمرین نمود. رسالت مرکز مرکز آموزش مهارت های بالینی متعهد است محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارت های بالینی و ارتباطی با هدف همکاری و آموزش بین بخشی، ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران از طریق ارتقاء آموزش مهارت های عملی در دانشجویان را فراهم نموده و با ارزیابی و ارزشیابی مناسب، فراگیری مستقل را ترویج دهد. اهداف اموزشی هدف اصلی مرکز، شبیه سازی یک محیط بالینی است بطوری که دانشجویان آموزش مهارت های بالینی و ارتباطی را با استفاده از انواع وسایل کمک آموزشی (مدل ها) در محیطی آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط های واقعی فرا گیرند. البته مرکز جای آموزش بر بالین بیمار و شرایط واقعی را نمی گیرد، بلکه مکمل آن خواهد بود. همچنین دستیابی به راههای جدیدی در آموزش پرستاری و مامایی را فراهم می کند.  ویژگی های آموزش در مرکز - کسب مهارت های بالینی و ارتباطی دانشجو در محیطی آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط های بالینی - امکان تکرار مهارت ها در محیط امن برای یادگیری عمیق تر - امکان خودآموزی و یادگیری فعال از طریق اجرای مستقل مهارت ها - کاهش استرس دانشجو در امر آموزش (یادگیری مهارت ها) - احترام به حقوق بیمار


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | School of Nursing & Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb